Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2017-06-22      Nye utdannede instruktører i SKK

Nye instruktører i SKK.

2017 er året for gratis treningslederkurs for damer i NKF.

Helgen 21.-23. April reiste Rosa, Kristine og Naomi ned til Stavanger på trenerkurs.

Kurset ble holdt på Sats Elixia. Det ble tre meget intensive dager med masse nye input. Andreas Suoranta fra Kampsportforbundet var kursholder og sørget for at det holdt ett høyt nivå. Kurset var delt opp i både en teoretisk del og en praktisk del, og HLR.  Det var deltakere fra flere ulike stilarter, og det var fint å kunne dele erfaringer og kunnskap på tvers av stilartene. Trenerkursene til Kampsportforbundet er utviklet i samarbeid med Norges idrettshøgskole, og gir også studiepoeng etter endt eksamen.

At både kursleder og innhold holder ett gjennomført høyt nivå er bra for klubbene, og vi gleder oss til fortsettelsen og å få brukt det vi har lært. 

-Naomi-


Sentrum Karateklubb sitt bilde.

Fra venstre: Kristine, Rosa, Naomi fra SKK. Nr. 2 fra høyre kursholder Andreas Suoranta.
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions