Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2017-04-23      Felles samling Norheimhallen 19-20 mai, 2017

Felles karate-samling i Norheim hallen
19. - 20. mai, 2017


Dette er muligheten til å bli kjent med andre karateutøvere på Haugalandet.
Vi prøver å samle karateklubbene på Haugalandet. Karaten består i dag av mye politikk, organisasjoner og sterke meninger om hva som er bra og ikke bra. Denne helgen håper vi på å bygge broer, og vise utad at vi også kan samarbeide. Forskjeller og uenigheter legges til side for å lære av hverandre.

Av 10 klubber har 6 klubber meldt sin interesse.
 
Klubbene som deltar:
Sentrum KK, Etne Kyokushin KK, Haugaland KK, Karmsund Kyokushinkai KK, Sauda KK, Haugesund Kyokushin KK.

Sted: Norheim hallen.
Påmelding: alf-fag@online.no eller til deres klubbleder.
Pris: 200,- betales ved fremmøte.

Møt opp i god tid slik at treningene kan begynne på oppsatte tider.Instruktører:                                                                                                                                                   

Alf Ronny Fagerland (Shotokan, Sentrum Karateklubb)                                                       
Christer Enerstvedt (Shotokan, Sentrum Karateklubb)
Geir Havreberg (Kyokushinkai, Etne Kyokushin Karateklubb)
Arve Fahlvik (Kyokushinkai, Haugesund Kyokushin Karateklubb)
Geir Sakkestad (Shito Ryu, Haugaland KK)
Jarle Holden (Shito Ryu, Haugaland Karateklubb)
Kjell Håkon Falch (Kyokushinkai, Karmsund Kyokushinkai Karateklubb) 

3 treninger går samtidig gruppe 6-10 år , 11 – 15 år , +16 år.
 
Fredag: Kl.18.00 – 19.00:
6-10 år:   Alf Ronny Fagerland, Christer Enerstvedt 
11-15 år: Kjell Håkon Falch
+16 år:    Geir Havreberg, Arve Fahlvik
            
Fredag: Kl.19.15 – 20.15:
6-10 år:   Jarle Holden
11-15 år: Geir Havreberg, Arve Fahlvik
+16 år:    Alf Ronny Fagerland, Christer Enerstvedt
 
Lørdag: Kl.11.00 – 12.00:
6-10 år:   Kjell Håkon Falch
11-15 år: Alf Ronny Fagerland, Christer Enerstvedt
+16 år:    Geir Sakkestad
            
Lørdag: Kl.12.15 – 13.15:
6-10 år:   Geir Havreberg, Arve Fahlvik
11-15 år: Geir Sakkestad
+16 år:    Kjell Håkon Falch

 
Gruppe foto etter siste trening lørdag.
 
Avslutter med samurai leken. Cup mellom alle deltaker klubbene.
Etter trening blir det en konkurranse mellom klubbene som vi ofte bruker i Sentrum KK. Vi kaller den samurai leken. Her bruker vi beltet som sverd, og slår mot kne region. Den som blir truffet må sette seg, helt til en står igjen som seier herre.

Søndag: Åpent lavterskel stevne. Info kommer snart.

Påmeldte:
6-10 år:
Camilla Solberg  (Sentrum KK)
Jonas Vuong Vinningland   (Sentrum KK)
Mira Wessel    (Sentrum KK)
Ingrid Høines Kvilhaug (Sentrum KK)
Mari S øxnevad   (Sentrum KK)
Geir-Leon L. Rasmussen (Sentrum KK)
Marius Wolhardt Utne (Sentrum KK)
Alida Hevrøy  (Sentrum KK) 
Emma Iversen (Sentrum KK)
Sindre Myklebust  (Sentrum KK)
Ole Jonas Skår  (Sentrum KK)
Sander Aasnes Sexe  (Sentrum KK)
Tuva Aasnes Sexe   (Sentrum KK)
Fillip Gullichsen-Larsen  (Sentrum KK)
Magnus Kaisen Paulsen  (Sentrum KK)
Sanne Furevik-Blickfeldt  (Sentrum KK)
Fredrick Instebø  (Sentrum KK)
Sofie Våge  (Sentrum KK)
Kristian S Kristiansen  (Sentrum KK)
Olve Kjønnø Bjelland   (Haugaland KK)  

Henrik Aardal (Karmøy Shotokan KK)

Daniel Lie       (Haugaland KK)
Serena Marie Grov  (Haugaland KK)

11-15 år:
Christian Bendiksen (Sentrum KK)
Håkon Solberg   (Sentrum KK)
Celine Lie    (Sentrum KK)
Mina Lie          (Sentrum KK)
William Furdal  (Sentrm KK)
Selma Kolltveit (Sentrum KK)
Thor Eilander  (Sentrum KK)
Henrik Osmundsen  (Sentrum KK)
Liv Lønning Førland  (Sentrum KK)
Sina Elise Vikra Johnsen (Sentrum KK)
William Furdal-Ervik  (Sentrum KK)
Kalif  Magamaev  (Sentrum KK)
Maria Riborg Vedø  (Sentrum KK)
Malena Risanger Strand  (Sentrum KK)
Thomas Torsen  (Sentrum KK)
Lise Våge        (Sentrum KK)
Anniken Saltnes Larsen  (Sentrum KK) 

Thea Clementsen  (Haugaland KK)
Samra Hopovac   (Haugaland KK)

+16 år:
Ruben Vinje Fagerland (Sentrum KK)
Naomi Wessel      (Sentrum KK)
Andrea. S. Pedersen (Sentrum KK)
Thomas Kalland  (Sentrum KK)


Stian Bjørheim  (Sauda KK) 
Niels Stuhr   (Sauda KK)
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions