Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2017-02-21      Innkalling til Årsmøte 2017

Årsmøte i Sentrum Karateklubb
og National Karate Federation

Tirsdag 14. Mars kl. 19.00
Årsmøtet avholdes i Kopervik Dojo (Kopparen)

Her ber vi at alle medlemmer over 18 år og
foreldre til de under om å møte opp.
Hver stemme teller.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet
må sendes styret senest tirsdag 7. mars kl 18.00.
Sakene kan sendes til post@sentrumkarateklubb.no

Vel møtt

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Vedta idrettslaget! s budsjett
7. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
8. Innkomne saker
9. Foreta følgende valg
a) Nestleder
b) Kasserer
c) 1 styermedlem og 1 varamedlem
d) 2 revisorer
e) Valgkomitè med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions