Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2016-10-10      Sørlandsmesterskapet i Mandal

Sørlandsmesterskapet i Mandal, Lørdag 29.10.2016NB! Alle over 12 år må nå ha vest for å delta i Kumite.

Mer info her:

Reise:
Vi reiser fredag ettermiddag. Gi beskjed om hvilke foreldre som kjører, og evnt. hvor mange
dere har plass til i bilen. En overnatting og hjemreise direkte etter konkurransen er over lørdag.
Viktig at dere melder dere på tidligst mulig og skriver hvor mange som blir med på reisen

Betaling:
OBS! NYTT KONTONR FOR BETALING FOR KONK.
Betaling ved påmelding til konto nr.:3330.27.52562
Merk betaling med: SM. + Navn på deltaker(e)
Barn (under 12 år) kr.200,- per klasse.
Ungd. (over 12 år) kr.250,- per klasse.
Påmelding senest tirsdag 18. okt.
til christer_enerstvedt@hotmail.com


Dato: 29.10.2016
Sted: Mandalshallen,Fridtjov Nansensvei 13,4514 Mandal

Program
09.00 - Hallen åpner
09.30 - Lagleder- og dommermøte
10.00 - Stevnestart


Alle over 12 år må bruke vest i kumite.
I 11 årsklassen blir det kåring av vinner i vanlig cup-system, 1,5 min kamp.
8-10 år 2 kamper/kata à 1 min..
Fritt valgte kata i alle runder, fra 11 år ny kata i finalen.


NB! Nett- og billedsiden til SKK
Personer som melder seg på turer og konkurranser med NKFN / SKK godtar dermed
at bilder fra denne turen / konkurransen kan bli brukt på vår nettside. Bilder som blir
lagt ut er aktivitets-, gruppe- (min. 2 personer) og sosiale bilder med evnt. bare fornavn.
Det vil ikke bli lagt ut portrettbilder av enkeltpersoner med mindre dette er godkjent av
vedkommende eller foresatte. Det blir tatt hensyn til Åndsverkloven og personens beste.
Ser noen uønskede bilder på våre nettsider, gi beskjed snarest mulig via mail.
www.datatilsynet.no

Til nå er 11 SKK medlemmer påmeldt til SM., 2016.

Dommere:
1.

Påmeldte fra SKK:
8- 10 års gruppen:
1. Mira-Nuna Gautesdatter Wessel, Kata/Kumite
2. Selma Kolltveit, Kata/Kumite

11 års gruppen:
1. Endre Opsal Halvorsen, Kata/Kumite
2. Thomas Torsen, Kata/Kumite

12-13 års gruppen:
1. Anniken Saltnes Larsen, Kata  
2. Maylen Eiternes, Kata/Kumite

1. William Furdal, Kata/Kumite

14-15 års gruppen:
1. Maria Riborg Vedø, Kata/Kumite
2. Malena Risanger Strand, Kumite  

16-17 års gruppen:
1. Andrea S. Pedersen, Kata 

+ 18 års gruppen:
1. Ruben Vinje Fagerland, Kata

Coacher:
1. Naomi Wessel
2. Ruben Vinje Fagerland   

Reisende (Heiagjeng):
Arild Ervik
Lars Gunnar Halvorsen

Irene Fjetland
Karl Olav Vedø
Olav Kolltveit
Tom Arne Torsen


Øvrig info:

Oppmøte på Gismarvik kl 16:00 med mindre annet er avtalt.
Ta med sengetøy og annet nødvendig for reisen.
Hjemreise så snart konkurransen er over med mindre annet
er avtalt. Har dere noen beskjeder gis disse til Christer/Naomi. 

Overnatting på Hald Pensjonat og koster 350,- pr person inkl.
frokost.


Bil 1
- Naomi Wessel
- Mira-Nuna Gautesdatter Wessel
- Ruben Vinje Fagerland
-

Bil 2 (Full)
- William Furdal Ervik
- Arild Ervik

Bil 3 (Full)
- Irene Fjetland
- Maylen Eiternes

Bil 4 (Kjører 14:00 fra Bø ungdomsskole fredag)
- Karl Olav Vedø
- Maria R. Vedø
- Malena Risanger Strand

Bil 5
- Lars Gunnar Halvorsen
- Endre Opsal Halvorsen
-

Bil 6 (Full bil)
- Olav Kolltveit
- Selma Kolltveit

Bil 7
- Tom Arne Torsen
- Thomas Torsen
- Anniken Larsen
- Andrea Sørvik Pedersen
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions