Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2020-06-24      Sommertimeplan og graderings info

Sommertimeplan:
Følg med på denne siden i tilfelle forandringer.
Mandager:
kl.18.00 - 19.00 Alle
Kl.19.00 - 20.00 videreg.

Onsdager:
kl.18.00 - 19.00 Alle

Torsdager:
kl.18.00 - 19.00 Kumite.
kl.19.00 - 20.00 Voksenparti (+18)

Vi prøver dette fra og med neste uke, og ser hvordan det går..

Gradering
Vi har søkt om plass på Stangeland Ungd.skole hvor vi tar en treningshelg siktet på ESK barna, men alle kan delta. Det blir da gradering på søndagen KUN for de som har deltatt hele helgen, på alle treningene. Dette p.g.a. at ingen har fått trent nok dette halvåret til å kunne gradere. Så dette er en nødløsning for ESK barne og de lavere graderte.
Det gjennstår å se om skolene åpner gymsalene etter koronna. De har per i dag ikke fått åpnet gymsalene. Vi får vite dette ved skole oppstart. Så følg med i slutten av august.

-sensei-
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions