Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2019-03-31      Årsmøte Protokoll

Protokoll
http://adm.nkfshotokan.com/nyheter/detail/asset/%C3%85rsm%C3%B8te%202019%20protokoll.pdf


Regnskap 2018
http://adm.nkfshotokan.com/nyheter/detail/asset/Regnskap%202018%20revidert.pdf

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions