Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2019-02-03      Tilskudds ordning i Karmøy Kommune

Tilskuddsordninger innen kultur og idrett


Karmøy kommunen har flere støtteordninger for barn og unge under 18 år fra lavinntektsfamilier. Målet med denne støtten er å gi alle barn og unge muligheten til å kunne delta i kultur- og fritidstilbud.

Det er flere ulike tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner. klikk på linken under her.....


https://www.karmoy.kommune.no/frivillighet/tilskuddsordninger/tilskuddsordninger/?fbclid=IwAR2lIaxNc014IKjrONkyxQUqDZi4yUcWtMB48WXWR08qSDHGIcjion-R94U

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions