Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2019-01-31      Ny avtalegirokontrakt 2019

http://adm.nkfshotokan.com/nyheter/detail/asset/Avtalegirokontrakt%20SKK%202019.pdf

På grunn av inflasjon har vi fra og med 2019 har vi nå gått over til ny treningsavgift.
Dette på grunn av økte leiepriser på lokal etc.

Har du spørsmål angående Avtalegiroen ta kontakt med Alf Ronny på
alf-fag@online.no eller på tlf. 928 37 931 
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions