Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2018-09-27      Sørlandsmesterskapet okt. 2018

Sørlandsmesterskapet i Mandal, Lørdag 27.10.2018


Håper vi får med oss mange av våre til dette mesterskapet. Et knall kjekk sosial tur.
Vi reiser sammen med Haugesund KK.
Christer oppdaterer påmeldingene fortløpende her på nettsiden.


NB! Alle over 11 år må nå ha vest/brystbekytter for å delta i Kumite.

Mer info her:
https://www.sportdata.org/kampsport/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=300#a_eventhead


Reise:
Vi reiser fredag ettermiddag. Gi beskjed om hvilke foreldre som kjører, og evnt. hvor mange
dere har plass til i bilen. En overnatting og hjemreise direkte etter konkurransen er over lørdag.
Viktig at dere melder dere på tidligst mulig og skriver hvor mange som blir med på reisen

Betaling:
OBS! NYTT KONTONR FOR BETALING FOR KONK.
Betaling ved påmelding til konto nr.:3330.27.52562
Merk betaling med: SM. + Navn på deltaker(e)
Barn (under 12 år) kr.200,- per klasse.
Ungd. (over 12 år) kr.250,- per klasse.

Påmelding:
Til 
alf-fag@online.no 
Utøvere, senest tirsdag 15. okt. p.g.a. overnatting.
Dommere, senest lørdag 13. okt.

Stevne dato:
 27.10.2018
Sted: Mandalshallen,Fridtjov Nansensvei 13,4514 Mandal

Program
10.00 - Hallen åpner
10.30 - Lagleder- og dommermøte
11.00 - Stevnestart


Alle over 11 år må bruke vest/brystbeskytter i kumite.
I 11 årsklassen blir det kåring av vinner i vanlig cup-system, 1,5 min kamp.
8-10 år 2 kamper/kata à 1 min..
Fritt valgte kata i alle runder, fra 11 år ny kata i finalen.


NB! Nett- og billedsiden til SKK
Personer som melder seg på turer og konkurranser med NKFN / SKK godtar dermed 
at bilder fra denne turen / konkurransen kan bli brukt på vår nettside. Bilder som blir 
lagt ut er aktivitets-, gruppe- (min. 2 personer) og sosiale bilder med evnt. bare fornavn. 
Det vil ikke bli lagt ut portrettbilder av enkeltpersoner med mindre dette er godkjent av 
vedkommende eller foresatte. Det blir tatt hensyn til Åndsverkloven og personens beste. 
Ser noen uønskede bilder på våre nettsider, gi beskjed snarest mulig via mail. 
www.datatilsynet.no

Til nå er 08 SKK medlemmer påmeldt til SM., 2018.

Dommere:
1. Andrea Pedersen
2. Malena R. Strand 

Påmeldte fra SKK:
8- 10 års gruppen:
1. Camilla Solberg  (kata)


11 års gruppen:

1. Jonas Vuong Vinningland   (kata/kumite)

12-13 års gruppen:
1. Thomas Torsen  (kumite/kata)

1.  Mina Lie  (kata/kumite 41kg.) 

14-15 års gruppen:
1. Celine Lie  (kata/kumite 56kg.) 

1. Håkon Solberg  (kata)

16-17 års gruppen:
1.  

+ 18 års gruppen:
1. May Kristin Pettersen  (kata/kumite)
2. Ruben Vinje Fagerland  (kata/kumite)

Coacher:
1.Øvrig info:

Oppmøte på Gismarvik kl 16:00 med mindre annet er avtalt. 
Ta med sengetøy og annet nødvendig for reisen.
Hjemreise så snart konkurransen er over med mindre annet 
er avtalt.  

Overnatting på Hald Pensjonat og koster ca.400,- pr person inkl.
frokost.

 
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions