Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2018-09-23      3 nye dommere i SKK

Tre nye dommere i SKK, 23.09.2018.

Maria, Andrea og May Kristin bestod dommerprøven i Oslo, og var med å dømte i Østlandscup-2 samme helg.
 
Flott at noen vil stille opp som dommere. Dette er til stor hjelpe slik at SKKs medlemmer får delta på regionale mesterskap.

Sensei og SKK gratulerer alle tre.

Bildet kan inneholde: 3 personer, personer smiler, innendørs

Maria R. Vedø, Andrea S. Pederdsen og May Kristin Pettersen.
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions