Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv    Karate blogger     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
2017-12-17      4 nye sortbelter i SKK

4 nye sortbelter i Sentrum KK.

May Kristin Pettersen, Celine. Lie, Mina Lie og John Kadiri
bestod gradering til 1.dan sort belte lørdag under festivalen. 

Sensei gratulerer.


Sorbelte diplom ble delt ut til:
Ola Johan Liknes og Malena R. Strand som gikk opp til gradering på Festivalen 2016.
 
Maylen Eiternes gikk opp til gradering for sensei Alf Ronny Fagerland i juni, og måtte også frem på gulvet
under festivalen i år for å få en godkjenning også av Sensei Aziz Kheder.


Da håper vi at alle våre sortbelter vil trene mye i året 2018.


Våre graderinger blir godkjent av:  
Shihan Ronnie Watt 9.dan.
Sensei Aziz Kheder 7.dan.
Sensei Alf Ronny Fagerland 6.dan.

Sentrum Karateklubb sitt bilde.
Sensei Aziz Kheder, John Kadiri, Mira Lie. Celine Lie, May Kristin Pettersen, Maylen Eiternes,                         Sensei Alf Ronny Fagerland.

Sentrum Karateklubb sitt bilde.
Maylen Eiternes, Malena Risanger Strand, Ola Johan Liknes med sortbelte diplomene.


 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions