Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Styret     Vedtekter     Instruktører     Sortbelter     Struktur
Sentrum Karateklubb
 

Styret i Sentrum Karateklubb:

Leder: Tor-Arne Bendiksen


Kasserer: Naomi Wessel

Vara: Vibeke Sørvik, Alf Ronny Fagerland
Bjarne Solberg
  Nestleder: Naomi Wessel

Styremedlem: Tom Arne Thorsen, Jan Egil Nordgård, Øyvind Lie 

Revisor:


Valgkomite:

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions