Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Styret     Vedtekter     Instruktører     Sortbelter     Struktur
Sentrum Karateklubb
 

Styret i Sentrum Karateklubb:

Leder:
Christer Enerstvedt

Kasserer
:
Line Tendø

Vara:
May Elin Liknes
Karl Olav Vedø

  Nestleder:
Tor-Arne Bendiksen

Styremedlem:
Magne Roger Nilsen
Maj Risanger

Revisor:
Karl Johan Liknes
Jarle Eilertsen


Valgkomite:
Henning Magnussen
Laila Sivertsen
Christian Høppner

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions