Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 
9. kyu
8. kyu
7. kyu (svak)
7. kyu
6. kyu (svak)
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
1. dan (shodan)
   

Beltegrader med striper (orange/grønt)

 

Beltene orange (7. kyu) og grønt (6. kyu) kan bli gitt som et hvitt belte med farget stripe. Dette gjøres da for å vise at vedkommende gjorde en brukbar gradering, men må trene litt ekstra eller litt lenger før neste gradering.

Blått belte (4. kyu) og oppover gis bare i rene/hele farger.

 

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions