Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 

Leksikon:  Japansk | Dojo kun | Stillinger | Slag | Spark | Blokkeringer | (Støtsoner) | (Beltesystemet)


Vi arbeider med ytterligere materiale til leksikonet og vil publisere det fortløpende etter hvert som det blir ferdig.

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions