Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 

Kihon (grunnteknikker)

 

 Kihon er grunnlaget for all karate. Her læres teknikker og kom-binasjoner av slag, spark og blokkeringer. Det mest vanlige fremgangsmåten i Shotokans kihontrening er at vi står på rekke uten motstander, og så går et antall teknikker fremover, snur og går samme teknikkene tilbake.

Poenget i Kihontreningen er å perfeksjonere teknikkene som overføres til kata og kumite. Problemet i dag er at kumite-treningen som regel starter for tidlig og elever har dermed ikke grunnlag for å overføre gode og harde teknikker til kumiten.
I mange tilfeller blir dermed dagens kumite lite stilren med dårlige teknikker som resultat. Dette resulterer i at utøvere må satse på sin ungdommelige hurtighet som etter hvert som utøveren blir eldre, bare avtar.

Å trene hard kihon er nødvendig for å opprettholde gode, hurtige og sterke teknikker selv i høy alder. Dette er meningen med Karate-do. Med ordet "do" menes en vei å gå som ikke har noen slutt. Man kan også oversette det med kunst.

Vi kan strekke paraleller til enhver som begynner på skolen. Når eleven har lært å lese så fortsetter vedkommende å tilegne seg annen lærdom og vedkommende vil fortsette å lese hele sitt liv og får dermed ny kunskap hele veien. Det samme gjelder en kunstner som hele sitt liv vil utvikle sin teknikk og bli bedre og bedre.

Det samme prinsippet gjelder i Karate-do hvor kihon er den viktigste delen for å bli en bedre Karate-ka. I tidligere tider var stillingene i all karate korte slik vi ser på bildet av Gichin Funakoshi. De dype stillingene med hoftebruk (hanmi/shomen) slik vi kjenner Shotokan i dag ble innført av Gichins sønn.

 
   

Kumite (kamp/sparring)

 

 Kumite er en av tre viktige deler av karaten, sammen med Kihon og Kata. Kumite er den delen av Karate som du trener sammen med en motstander og bruker alle de grunnleggende teknikkene man har lært fra Kihon og Kata. Angrep og forsvar kan gjerne være forhåndsbestemt og siden tilføres frikamp.

Her er den mest vanlige fremgangsmåten i Shotokan karate:

Gohon Kumite - Fem steg med forsvar og kontring ved siste forsvar. Dette brukes ikke i graderingspensumet til National Karate Federation Norway.

Kihon Ippon Kumite
- Et stegs sparring, defansiv starter i Heiko Dachi, forsvar og kontring.

Jiyu Ippon Kumite
- Begge er i fri stilling, en angriper og en forsvarer seg og kontrer.

Jiyu Kumite - Fri kamp/sparring.

 

Ved denne fremgangsmåten får man trent inn riktig avstand til motstander, fokus på motstander, reaksjonsevne, bevegelse, hurtighet og sterke teknikker/stillinger. Regelverkene i kumite som vi i Shotokan må forholde oss til er:

Shobu Ippon

Kampen går over 2 minutter, ofte uten beskyttelsesutstyr, selv om hansker og tannbeskytter som regel er påbudt. Det kreves et poeng (Ippon) eller to halve poeng (Wasari) for å gå seirende ut av en kamp. Dette er de mest vanlige reglene som blir brukt i Shotokan.

Shobu Sanbon

Disse kampene varer i 3 min. for herrer og 2 min. for kvinner. Beskyttelsesutstyr som hansker, tannbeskytter, vrist/leggbe-skyttere og susp (for herrer) er påbudt. Etter de gamle reglene krevdes det 3 hele poeng eller 6 halve for å vinne en kamp. (Dette regelverket blir fortsatt brukt av WKC).

Etter de nye WKF reglene som kom i ~2001 er det mulighet for å oppnå ubegrenset antall poeng, men med en 8 poengs ledelse vinnes kampen før full tid har gått.

     
   
Shinken Taira ~1952
 
Kenwa Mabuni og partner
 
Ippon og ut me'n
         

Kumitens historie

 1927 bestemt tre menn seg  (heldigvis) for at Kata ikke var nok og prøvde og introdusere Jiyu Kumite (frikamp). Dette var Miki, Bo og Hirayama fra Shichin-Tokudo. De brukte hansker og Kendo-masker med tanke på fullkontakt.

Gichin Funakoshi hørte om dette, og han likte ikke tanken på å gjøre Karaten til en fullkontakt kampsport, så han bestemte seg for aldri mer å besøke Shichin-Tokudo. Det var etter dette Gichin Funakoshi forbød sports-sparring.

 

Det var Gichins sønn Yoshitaka Funakoshi som lagde "Gohon Kumite". I 1933 introduserte han "Kihon Ippon Kumite", så ble det "Jiyu Ippon Kumite". Denne prosessen endte med "Jiyu Kumite" (fri-sparring) i 1935, men det var ingen kumite-konkurranse i karate før etter Gichin Funakoshis død i 1958.

I dag er kumite blitt den største delen av karaten, men den tradisjonelle delen er (heldigvis) fortsatt veldig viktig for mange karate-instruktører og utøvere.

 
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions