Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 

Shotokan-Kataens historie

Det blir hevdet at kataen er grunnmuren i karate, men sanheten er at kata er et relativt nytt fenomen. Den eldste kjente kataen er trolig "Kanku Dai" som ble laget til minne om den kinesisk mesteren Ku-San-Ku som kom til Okinawa.

Det er delte meninger om hvem som lagde kataen, men alle kilder sier at det var enten Satunuku "To-de" Sakugawa (1733-1815) eller Soken "Bushi" Matsumura (1796-1893) som lagde den for å hedre sin mester.

Mye tyder også på at kata var en vanlig treningsform i Kina på 1800-tallet. Kanryo Higashionna (1851-1915) var i Kina å trente på slutten av 1800-tallet bl.a. under Xie Zhongh Xiang (1852-1930), også kjent som Ryu Ryuko.

 

Han tok da med seg mange kataer hjem til Okinawa. Dermed blir min konklusjon at treningformen kata må ha en eldre historie ettersom den var så utbredt med så mange forskjellige kata allerede på 1800-tallet. Men igjen "Kanku Dai" er og blir trolig den eldste doku-menterte kataen.

Det sies at hadde noen spurt de gamle mesterene om kata hadde de ikke skjønt hva vi snakket om. De trente på den tiden bare korte kombinasjoner og gikk så disse med partner.

Du kan lese mer om kataenes individuelle historier ved å klikke på kataens navn nedenfor. Der finnes også linker til film og bilder for enkelte av kataene.

Taikyoku (Kihon) Kata   Shitei Kata   Sentei Kata   Tokui Kata
 • Taikyoku Shodan 
 • Taikyoku Nidan
 • Taikyoku Sandan
 • Taikyoku Yondan
 • Taikyoku Godan
 • Taikyoku Rokkudan
 
 • Heian Shodan
 • Heian Nidan
 • Heian Sandan
 • Heian Yondan
 • Heian Godan
 • Tekki Shodan

 
 • Bassai Dai
 • Jion*
 • Empi*
 • Kanku Dai
 • Hangetsu
           

 

 • Bassai Sho
 • Kanku Sho
 • Nijushiho
 • Jitte
 • Tekki Nidan
 • Unsu
 • Gojushiho Sho
 • Gojushiho Dai
 • Chinte
 • Sochin
 • Gankaku
 • Meikyo
 • Wankan
 • Tekki Sandan
 • Jiin

   

 *) Velg Jion eller Empi.

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions