Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 
9. kyu
8. kyu
7. kyu (svak)
7. kyu
6. kyu (svak)
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
1. dan (shodan)
   

8. kyu (gult)

  OPPMØTE
Minimum 15 treninger i løpet av en sesong,
eller 1 års trening med 2x10 treninger.
   
 

KIHON
01) Oi Zuki (Jodan/Chudan) x 4
02) Oi Zuki Jodan x 4, Jodan Age Uke bakover x 4, avslutt med Gyaku Zuki
03) Oi Zuki Chudan x 4, Soto Uke bakover x 4, avslutt med Gyaku Zuki
04) Dobbel Gedan Barai: Ren Geri, Jodan-Chudan x 2
05) Gyaku Zuki x 4, Venstre (Hidari) og Høyre (Migi)
06) Uchi Uke, fremover og bakover x 4
07) Shuto Uke fremover og bakover x 4
08) Yoko Geri Kekomi fra Kiba Dachi x 4 (det samme med Yoko Geri Keage)

KATA
Heian Shodan

KUMITE
Kihon Ippon Kumite med forsvar:

01) Oi Zuki Jodan, forsvar fra Heiko Dachi: Jodan Age Uke - Gyaku Zuki
02) Oi Zuki Chudan, forsvar fra Heiko Dachi: Soto Uke - Gyaku Zuki

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions