Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 
9. kyu
8. kyu
7. kyu (svak)
7. kyu
6. kyu (svak)
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
1. dan (shodan)
   

6. kyu (grønt)

  OPPMØTE
Minimum 25 treninger i løpet av en sesong,
eller 1 års trening med 2x20 treninger.
   
 

KIHON
01) Oi Zuki (Jodan/Chudan) x 4
02) Sanbon Zuki, Jodan - Chudan - Chudan, tilbake Jodan Age Uke - Soto Uke - Gedan Barai (samme hånd)
03) Jodan Age Uke - Gyaku Zuki - Kamae x 4, samme bakover
04) Uchi Uke - Kizami Zuki - Gyaku Zuki x 4, samme bakover
05) Shuto Uke - Nukite x 4, samme bakover
06) Mae Geri - Oi Zuki x 4
07) Yoko Geri Kekomi fra Zenkutsu Dachi x 4
08) Yoko Geri Keage fra Kiba Dachi x 4
09) Mawashi Geri x 4

KATA
Heian Sandan

KUMITE
Kihon Ippon Kumite med forsvar:

01) Oi Zuki Jodan, forsvar fra Heiko Dachi: Jodan Age Uke - Gyaku Zuki
02) Oi Zuki Chudan, forsvar fra Heiko Dachi: Soto Uke - Gyaku Zuki
03) Mae Geri Chudan, forsvar fra Heiko Dachi: Gedan Barai - Gyaku Zuki
04) Yoko Geri Kekomi, forsvar fra Heiko Dachi: Nagashi Uke - Gyaku Zuki

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions