Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 
9. kyu
8. kyu
7. kyu (svak)
7. kyu
6. kyu (svak)
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
1. dan (shodan)
   

3. kyu (brunt)

  OPPMØTE
Minimum 40 treninger i løpet av en sesong,
eller 1 års trening med 2x35 treninger.
   
 

KIHON
01) Oi Zuki (Jodan/Chudan) x 4
02) Kizami Zuki - Gyaku Zuki x 4, sleiv inn for hvert slag
03) sleiv tilbake Soto- eller Jodan Age Uke - sleiv inn første fot Gyaku Zuki
04) sleiv tilbake Gedan Barai - frem Oi Zuki x 4
05) Ren Zuki Jodan/Chudan - Kamae (Oi Zuki Jodan - langt inn Oi Zuki Chudan) x 4
06) Shuto Uke - Maeashi Mawashi Geri - Nukite x 4, samme bakover
07) Mae Geri - Sanbon Zuki x 4
08) Yoko Geri Kekomi - Uraken - Gyaku Zuki x 4
09) Mae Geri - Yoko Geri, samme fot - Uraken - Gyaku Zuki x 4
10) Mawashi Geri - Gyaku Zuki - Kamae x 4
11) Mae Geri - Yoko Geri Keage (til siden), (samme fot), Venstre (Hidari) og Høyre (Migi)
12) Ushiro Geri - Gyaku Zuki x 4

KATA
Tekki Shodan

KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (begge Kamae):

01) Oi Zuki Jodan, forsvar: Jodan Age Uke - Gyaku Zuki
02) Oi Zuki Chudan, forsvar: Soto Uke - Gyaku Zuki
03) Mae Geri Chudan, forsvar: Nagashi Uke - Gyaku Zuki
04) Yoko Geri Kekomi, forsvar: Gedan Barai - Gyaku Zuki
05) Mawashi Geri, forsvar: Uchi Uke - Gyaku Zuki

06) 2 fritt valgte selvforsvarsteknikker mot Oi Zuki Jodan og Chudan
07) Jiyu-Kumite (fri kamp, 1 kamp)

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions