Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Kihon/Kumite    Kata    Gradering     Leksikon
Sentrum Karateklubb
 
9. kyu
8. kyu
7. kyu (svak)
7. kyu
6. kyu (svak)
6. kyu
5. kyu
4. kyu
3. kyu
2. kyu
1. kyu
1. dan (shodan)
 

1. dan (shodan)

  OPPMØTE
Minimum 1 år med 45+ treninger i begge sesongene før gradering.
Uttøvere under 16 år må ta prøven igjen etter 1 år for å få diplomet,
mens uttøvere over 16 tar prøven igjen etter 3 måneder.
   
 

KIHON
01) Sanbon Zuki x 4
02) Kizami Zuki - Gyaku Zuki - Uraken x 4, sleiv inn for hvert slag
03) sleiv tilbake Soto- eller Jodan Age Uke - sleiv inn første fot Gyaku Zuki
04) sleiv tilbake Gedan Barai - Maeashi Mawashi Geri - Uraken - Oi Zuki x 4
05) Ren Zuki Jodan/Chudan - Kamae (Oi Zuki Jodan - langt inn Oi Zuki Chudan) x 4
06) Shuto Uke - Maeashi Mawashi Geri - Nukite x 4, samme bakover
07) Mae Geri - Sanbon Zuki x 4
08) Yoko Geri Kekomi - Uraken - Gyaku Zuki x 4
09) Mae Geri - Yoko Geri, samme fot - Uraken - Gyaku Zuki x 4
10) Mawashi Geri - Gyaku Zuki - Kamae x 4
11) Mae Geri - Yoko Geri Keage (til siden) - Mawashi Geri (samme fot), Venstre (Hidari) og Høyre (Migi)
12) Ushiro Geri - Uraken - Oi Zuki x 4
13) Mae Geri - Yoko Geri - Mawashi Geri - Ushiro Geri - Uraken - Oi Zuki
14) Oi Zuki - tilbake Gedan Barai - Mawashi Geri - Uraken - Oi Zuki

KATA
Kanku Dai (samt en Heian Kata eller Tekki Shodan).
Må kunne alle Heian Kata, Tekki Shodan, Bassai Dai, Jion, Empi og Hangetsu

KUMITE
Jiyu Ippon Kumite (begge i Kamae, fri bevegelse):

01) Oi Zuki Jodan, forsvar: Jodan Age Uke - Gyaku Zuki
02) Oi Zuki Chudan, forsvar: Soto Uke - Gyaku Zuki
03) Mae Geri Chudan, forsvar: Nagashi Uke - Gyaku Zuki
04) Yoko Geri Kekomi, forsvar: Gedan Barai - Gyaku Zuki
05) Mawashi Geri, forsvar: Uchi Uke - Gyaku Zuki
06) Ushiro Geri, forsvar: Nagashi Uke - Ushiro Mawashi Geri + felling, avslutt med slag eller Fumikiri

07) 2 fritt valgte selvforsvarsteknikker mot Oi Zuki Jodan, Chudan, Mae Geri, Yoko Geri, Mawashi Geri og Ushiro Geri
08) Jiyu-Kumite (fri kamp, 2 kamper)

 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions