Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Neste planlagte gradering

Vi vil i januar avholde gradering for alle som ikke fikk gradert på Karatefestivalen i November.

Graderingene vil bli gjennomført på Lillesund Skole i Haugesund på tirsdag den
17, januar kl. 18.00 - 19.00. Graderingen koster som vanlig 100 kroner, og belte koster 70 kroner.

Graderingskort fås på trening og må leveres tilbake til instruktør før graderingsdagen!

Vær oppmerksom på at det ikke blir gradering igjen før slutten av mai.
Husk også at at du finner graderingspensumet på nettsidene..

Lykke til - om det trengs!

Alf Ronny Fagerland - 2006-01-01

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions