Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Teaterstykke på Karatefestivalen

Dette er mye arbeid som må ordnes for å få i havn teaterstykket, så om du ønsker å være med, ta kontakt med Serina med en gang.

Under Karatefestivalen blir det satt opp et teaterstykke og vi trenger folk - masse folk. Vi trenger 10 voksne sort/brun belter og mest mulig høyt graderte barn. Vi trenger flest mulig folk i det store og det hele. Det er roller og plass til absolutt alle som vil være med!

Teaterstykket handler om karatens historie frem til i dag med mange munker og mye humor. Stykket varer ca 45 minutter totalt.

Ta kontakt nå med Serina Ljung på 936 51 980 eller serinaljung5@msn.com

Håkon Birkeland - 2006-09-22

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions