Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Årsmøte 2006

3. april kl. 19.30 - 21.00 avholdes årsmøte for NKF Norway og SKK Haugesund. Årsmøtet blir avhold på Karmsund videregående, vår nye treningshall. Det er viktig at flest mulig representanter fra de forskjellige skolene møter opp!

Følgende emner er planlagt for årsmøtet;

• Kort informasjon om organisasjonen NKF Norway.
• Navneskifte til SKK Haugesund for SKK.
• Valg av styre i SKK og NKF Norway.
• Valg av representanter/kontaktpersoner for skolene.
• Valg av representanter/kontaktpersoner til arrangementsoppgaver.
• Gjennomgang av regnskap og vedtekter.

• Evenetuelle andre innspill.

Kontaktpersoner er Alf Ronny (928 37 931) og Hans Erik (922 64 258).

Håkon Birkeland - 2006-03-21

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions