Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Stadig nytt innhold på nettsidene

Fra å ha begynnt med et fleksibelt skall, har vi nå etter hvert klart å få på plass noe av det viktigste for et hvert nettsted - nyttig innhold for brukerene.

Nettsider uten nyttig innhold har ingen stor verdi for publikum om de er aldri så pene og funksjonelle. Derfor vil vi i tiden fremover fylle opp nettstedet med masse informasjon av varierende nyttighetsgrad - alt etter hva folk trenger.

Innholdet vil i størst mulig grad bli publisert i rekkefølge tilsvarende nytteverdien det har for medlemmene. I første omgang vil formatering (utseende på innholdet) være noe nedprioritet i forhold til innhold og funksjon. Pynte kan vi gøre etterpå. - Når vi blant annet har gravd frem og produsert mer gode bilder enn vi har tilgjengelig for øyeblikket.

Håkon Birkeland - 2005-09-20

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions