Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Ny timeplan fra uke 44, 29. okt.

P.g.a. at Håvåsen skole sin gymsal ikke var ferdig da vi begynte i høst, var vi nødt til å sette opp en fåreløpig timeplan

Her er den nye timeplan som trer i kraft uke 44. Dette vil si at mandagene 17.00 - 18.00 blir åpen trening for alle og speielt rettet mot ungene på "Etter Skoletid Karaten" og nybegynnere.

Mandag - Karmsund:
17.00 - 18.00 Alle (Nyb. og "Etter Skoletid Karate")
18.00 - 19.00 Blått belte (5 kyu) og opp

Tirsdag - Håvåsen:
18.00 - 19.00 Nyb. Damer/Herrer i hver sin sal
19.00 - 20.00 Vid.k.

Torsdag - Karmsund:
17.00 - 18.00 Nyb. Damer/Herrer samlet
18.00 - 19.30 Vid.k.

Lørdag - Lillesund:
15.00 - 16.00 Elitegruppen
16.00 - 17.00 Vid.k.

Alf Ronny Fagerland - 2007-10-22

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions