Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Damer og Herrer, opp av sofaen!

Karate - en trening med mening! Oppstart av sesong 07/08..

Vi tar imot nye og gamle medlemmer hos Sentrum Karateklubb for kommende sesong. Første trening er den 27.08 på Karmsund videregående skole, og for første gang vil vi introdusere egne kvinne- og herregrupper for nybegynnere.

Timeplan:

Mandager: På Karmsund videregående skole.
17.00 - 18.00 Nybegynnere kvinner. *
18.00 - 19.00 Vid.gående 5. kyu (blått) + (gradsgrensen er absolutt)!

Tirsdager: På Solvang skole. *
18.00 - 19.00 Nybegynnere herrer. *
19.00 - 20.00 Vid.gående alle, barn under 13 år, min. 7. kyu (oransje) *

Torsdager: På Karmsund videregående skole.
17.00 - 18.00 Samlet parti for nybegynnere.
18.00 . 19.30 Vid.gående alle, barn under 13 år, min. 7. kyu (oransje)

*) Trening ved Solvang skole er midlertidig p.g.a ferdigstillelse av Håvåsen skole. Når den er klar vil på mandag og tirsdag samles til trening på tirsdager i to separate saler, og mandag 17.00 - 18.00 på Karmsund vil være trening åpen for alle uavheningig av grad og alder, som tidligere sesonger.

Årskontingent på trening for kommende sesong
(inkludert etter skoletid karate) er:

• Barn u/13 år kroner 1.300,-
• Barn o/ 13 år kroner 1.500,-
• Over 18 år kroner 1.700,-

Prisen inkluderer innmeldingsavgiften til NKF (underlagt NIF).

Familiemoderasjon: **
Tredje familiemedlem kroner 100 av årskontingen.
Fjerde familiemedlem kroner 200 av årskontingen.
Femte familiemedlem og oppover betaler kun innmeldingsavgiften til NKF.

**) Gjelder kun for familiemedlemmer av samme hustand. Husk å oppgi familiemoderasjon på innmeldingskjema.

Studentmoderasjon:
For fulltidstudenter over 18 år ved høyere utdanning innvilges kroner 200 av årskontingent. Husk å oppgi studentmoderasjon på innmeldingskjema.

Innmelding skjer ved instruktør ved klubb/skole på eget innmeldingskjema, og faktura sendes per post. I år vil det ikke bli tatt i mot kontant betaling, da klubben har fått nytt regnskapsystem. Det samme vil gjelde kjøp av drakt og utstyr.

Hans Erik Hornell - 2007-08-22

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions