Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Stor sommerleir i Tønsberg

Vil du være med til Tønsberg for å trene med bl.a. Europas JKA sjefsinstruktør Hideo Ochi, Masao Kawasoe (8. dan, ITKF)?

Samlingen starter tirsdag 26. juni og er ferdig lørdag 30. juni 12.00.

Hvis du vil være med, meld deg på så snart som mulig - med tanke på transport og overnatting.

For mer informasjon, se invitasjonen (PDF) fra NTKF.

Håper vi kan bli en gjeng som reiser i år. I fjor var vi kun 3 stykker. Kommer tilbake til avreisedag når vi har samlet en reisetropp.

Alf Ronny Fagerland - 2007-05-18

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions