Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Oppslagsarkiv      Kalender     Halvårsrapport     Resultater
Sentrum Karateklubb
 
Illustrasjonsfoto

Nytt treningslokale (01.05-22.06) [2]

Karmsund idrettshall skal benyttes til eksamenslokaler for skolen, og vi må derfor flytte treningene i den aktuelle perioden.

Vi flytter også treningen fra Lillesund skole i samme perioden, slik at all trening da vil bli i gymsalen på Solvang skole.

Mandag 17.00 - 19.00
Tirsdag 18.00 - 20.00
Torsdag 17.00 - 19.00

---

P.g.a plassproblemer ved Solvang skole, blir treningen atter en gang flyttet - til Lillesund skole for resten av året. Dette gjelder alle dager! Treningstiden forblir den samme som opprinnelig, utenom Torsdag som nå blir 17.00 - 19.00.
Dermed burde forvirringen være komplett, eventuelle spørsmål, ring Hans Erik heller Alf Ronny.

Alf Ronny Fagerland - 2007-04-24

   
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions