Introduksjon
Karate
Trening
Klubben
Historie
Bildearkiv
 
Diverse -
NKF - National Karate Federation Shotokan
   Shotokan     Slektstre     Profiler     Stilarter     Karate
Sentrum Karateklubb
 

Historien til Sentrum Karateklubb Haugesund

For å få hele denne historien må vi tilbake til 1978 og Karmøy.

Karmøy og omegn Karateklubb

Tirsdag 25. april i 1978 var Karmøy og omegn Karateklubb i gang med sin aller første treningskveld. Initiativtakerne var Tor Mydland (Kopervik), Helge Røsnes (Kopervik), Erling Damm (Kopervik) og John Olav Rødne (Haugesund). De begynte i gymsalen på Eide skole i Kopervik.

Stilarten var Sankukai og Egon Solem fra Stavanger Karateklubb var vår Instruktør.
Alf Ronny Fagerland var med som hjelpeinstruktør helt fra begynnelsen. Han var da Karmøys eneste Karateutøver og var gradert til 7. kyu. Siden ble skolen på Stokka-strand også brukt.

Klubben fikk en kort historie og medlemmene flyttet karatetreningen til Haugesund hvor Haugaland Karateklubb ble dannet i 1979. Magne Henrik Velde ble hovedinstruk-tør i Haugesund. Alf Ronny fortsatte etter en tid i Haugaland Karateklubb, men fant jo dette lite interesant ettersom han selv satt med den lengste erfaringen innen karate her på Haugalandet. I denne tiden ble det en del reising til Stavanger på Alf Ronny og han hadde eget treningslokale i Skudeneshavn (i dag er det pistolklubbens lokaler) hvor han trente hver dag i flere år. Det finnes også litt film fra disse treningene.

Karmøy Karateklubb/Karmøy Shotokan Center

Karmøy Karateklubb ble stiftet i august 1982 av Alf Ronny Fagerland. Forsatt var det Egon Solem fra Stavanger som ble kontaktet når vi hadde samlinger. De første tren-ingene var på Sevland skole før vi flyttet over til Ådland skole.

Karmøy kareteklubbs første kull

Karmøy karateklubbs første kull. Alf Ronny som 2. mann fra høyre i første rad.

Første kullet var på ca. 20 elever hvorav ingen trener i dag. Per Steinar Tangjerd begynte i januar 1983 og er dermed den eldste utøver utenom Alf Ronny som fortsatt er aktiv. Høsten 1983 eksploderte medlemstallet og karate var "pop" på Karmøy.

Vi på Karmøy og i Stavanger, med Egon i spissen, gikk med tanken om å gå fra San-kukai over til Shotokan. I 1983 ble kontakten til Ronnie Watt i Skottland opprettet. Ronnie banet så veien for flere japanere til Norge og overgangen til Shotokan var et faktum. Alle kataer måtte læres om igjen. Det ble en knallhard tid med spesielt mye trening og reising.

Etter mye rot i administreringen og regnskap overtok en del voksne all papirarbeid i 1985. Av diverse grunner gikk Alf Ronny sammen med mesteparten av medlemmene gikk ut av KKK sommeren 1985 og startet august 1985 Karmøy Shotokan Karateklubb som etter hvert tok navnet Karmøy Shotokan Center. Vi fikk eget klubbhus i gamle spiselokalene til Frimann Skeies sildoljefabrikk på Gofarneset i Kopervik. Medlemstallet økte og vi hadde treninger i Skudeneshavn, Ådland, Kopervik, Hauge og Vormedal.

Robert Skaar fra Kopervik var en utrolig bra mann for klubben og gjorde en kjempeinsats. Robert var også en skjelden bra utøver og instruktør.

Karmøy Karateklubbs emblem

Vi var ca. 170 medlemmer og hadde vokst på kort tid til en solid stor klubb med erfarne instruktører. Folk fra Bømlo, Stord og Husnes kom ofte for å trene med oss på Karmøy. Vi var de eneste på Vestlandet som på den tiden hadde kontakt med JKA Norge og deres hovedinstruktør Terje Salo Kristiansen. Terje drev "Oslo Budo Kwai", Norges største karateklubb.

Terje og Ronnie Watt var våre klart viktigste kontakter. Men vi hadde også god kontakt med Stavanger og Geir Arild Larsen som ofte hadde besøk av japanere. I Juni 1986 tok Terje med Omura Sensei til Karmøy. Omura Sensei er blandt de dyktigste utøvere i Japan. Med dette besøket var vi de eneste utenom Oslo Budo Kwai som hadde hatt besøk direkte var Honbu Dojo i japan, og det var stort.

Allerede i august 1986 ble det igjen opprettet et tett samarbeid mellom de to klubbene. Klubbene ble gjenforenet til en klubb på Karmøy i 1988. Karmøy Karateklubb hadde lite medlemmer mens Karmøy Shotokan Center fortsatt var store medlemsmessig. Så det ble en naturlig overgang for KKK og vi bestemte oss for å beholde det orginale navnet "Karmøy karateklubb".

KKK hadde i 1989 ca. 100 medlemmer og 3 sortbelter. Alf Ronny begynte så å reise mye til Oslo å trente der. Så gikk turen til Florida hvor han trente i forskjellige Shotokan klubber. Rune Fjermedal som var det andre sortbeltet på Karmøy reiste også til Oslo på 90-tallet. Så ble unge Arild Damm stående alene som instruktør, men hadde et solid styre bak seg. Men samholdet mellom instruktør og styret raknet og Arild startet egen klubb. Det tok ikke lang tid før KKK ble lagt ned. Noen år etter var det ikke mye igjen av det som en gang var et stort og solid karatemiljø på Karmøy.

Karmøy Karateklubb startet opp igjen

I 1995 slo Alf Ronny seg ned på Haugalandet igjen etter flere år i USA. På den tiden var alle Shotokan klubber på Vestlandet JKA-klubber, utenom Arild Damms klubb. Alf Ronny kontaktet Arild Damm før han startet opp Karmøy Karateklubb igjen, men Arild hadde valgt en annen rettning under Shirai Sensei og Kase Sensei som hadde forlatt JKA.

KKK begynte sine treninger på idrettshuset i Skudeneshavn tirsdag 13. februar 1996 og trente der første halve året. En del tidligere medlemmer begynte å trene igjen. Vi ble en bra gjeng i Skudeneshavn. Det var to treninger i uken. Henning Tangjerd og Lars Sigurd Fagerland delte på den ene dagen og Alf Ronny tok den andre dagen i Skudeneshavn. Arild Damm hadde allerede en barnegruppe i Skudeneshavn. Arild avsluttet i Skudeneshavn og medlemmene begynte i KKK som nå trente på Skudeneshavn barneskole.

I 2002 var det bare et fåtall medlemmer igjen i Skudeneshavn. Henning, Lars Sigurd og noen få medlemmer holdt det gående en stund til, men i 2003 ble treningen i Skudeneshavn lagt ned. 27. oktober samme år er den offesielle avsluttningsdatoen for Karaten i Skudeneshavn. De siste årene brukte de samme navn som i Haugesund, "Sentrum Karateklubb Skudeneshavn".

Sentrum Karateklubb Haugesund

JKA med Alf Ronny og Geir Arild Larsen i spissen ville starte en JKA klubb i Haugesund. Vi visste at Haugaland Karateklubb skulle skifte stilart, så vi kontaktet dem. De hadde andre planer og ville ikke skifte over til Shotokan. Dermed ble det en ny Karateklubb i Haugesund i august 1996. Geir Arild ga klubben navnet "Sentrum Karateklubb Haugesund".

Sentrum kareteklubbs første kull

Sentrum karateklubbs første kull. Alf Ronny som 3. mann fra venstre i første rad.

Avtalen var at Alf Ronny skulle ta seg av det administrative og JKA skulle sende instruktører en gang i uka. Dette skjedde aldri og Alf Ronny så seg lei av instruktører som aldri kunne komme, pass som forsvant og diplomer vi aldri mottok. Etter noen år forlot vi JKA og bestemte at klubben ikke skulle tilhøre noen stilart-organisasjon(er). Når det er sagt så har vi ikke et anstrengt forhold til JKA i dag, men vi er ikke medlem.

Vi har valgt å være mest mulig nøytral i forhold til alle Shotokan-organisasjoner og har den oppfatning at slik organisering bare skaper motsetninger.

Høsten 1998 startet Kristine Hansen og Satonina Meling en barnegruppe på Lillesund Skole. Det begynte ca. 20 unger. Fire av disse er fortsatt svært aktive.

I oktober 1998 reiste Alf Ronny igjen til USA, men var nå bare borte i 4 måneder. Norman Skulerud og Dag Rune Flåten tok seg av instruktør-jobben mens Alf Ronny var i USA.

Det var blitt andre tider og karate var ikke lenger så populær blant ungdomen. Det ble en hard tid å skaffe medlemmer i, men vi hadde noen få trofaste medlemmer i denne tiden som ikke ga opp. Barna i barnegruppen begynte nå å bli så gode at vi bestemte oss for å slå gruppene i sammen. Dette viste seg å være det rette. Barna gled godt inn i den andre gruppen og vi fikk et utrolig bra miljø i klubben. Så nå begynte saker og ting å skje. Medlemmstallet gikk sakte, men sikkert oppover.

I 2002 ble vi medlem av Norges Kampsport Forbund og Norges Idrettsforbund. Medlemmene i klubben begynte nå å bli så gode at Alf Ronny som aldri hadde heftet seg med graderinger måtte ta en avgjørelse for å få klubben videre. I mai 1985 graderte han seg som første Karateutøver på Karmøy til Shodan (1. dan, sort belte). Siden den gang har han trent i mange land og med mange topp-instruktører. Det naturlige for Alf Ronny ville vært og kontakte klubber i USA, men fant ut at Skottland og Ronnie Watt lå nærmere og dermed ble kontakten her opprettet igjen høsten 2003.

I Februar 2004 reiste vi en liten gjeng for å besøke Ronnie Watt i Skottland. I 2004 stiftet Alf Ronny National Karate Federation Norway (NKF Norway) og vi ble medlem av World Karate Confederation (WKC). Nå hadde vi fått en kontakt som kunne ta seg av sortbelte-graderinger og vi kunne være med på store internasjonale mesterskap.

Alf Ronny selv fikk en hard tid med flere graderinger, spørsmål om bonkai, historikk og ble etter alle disse år med trening og en hard gradering tildelt 4. dan av Eiki Kurashita (9. dan  Goju-ryu), Ronnie Watt (7. dan), Fritz Wendland (5. dan), Fiona Ellis (5. dan) og Ian Ellis (5. dan). Etter siste gradering utalte Eiki Kurashita "The best fighter of Scotland".

På kvelden var Alf Ronny ute å spiste med instruktørene og Eiki Kurashita ga igjen utrykk for at han var svært fornøyd med Alf Ronnys gradering. Alf Ronny kom hjem fra Skottland med 4. dan og en stor blåveis.

I september 2004 tok Alf Ronny og Hans Erik Hornell med seg Bjørn Eivind Thorbjørnsen, Patricia Berrospi, Tom-Aksel og Charlotte Severinsen til WKC`s junior VM i Darmstadt, Tyskland. Der var det 1.500 deltakere fra 40 nasjoner og det største vi har vært med på noen sinne.

Sentrum Karateklubbs emblem
 
Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions