Opprinnelig utforming og gjennomføring; Bit Solutions